Schule

Ident Titel Typ Letztes Update Grund

D2.1-01B

Freifächerangebot für Bekleidungsgestalterinnen 08.2018 -

D2.1-02A

Freifächer für Bekleidungsgestalterinnen 06.2018 -

D2.2-01

entfällt 04.2018 -

D2.2-02A

Disziplinarreglement Berufsschule 2018 03.2015 -

D2.2-04A

Anwendung Absenzenkontrollblatt 04.2018 -

D2.2-05

entfällt 04.2021 -

D2.2-06A

Bibliothek Nutzung 02.2018 -

D2.2-07A

Klassenvertreterinnenkonferenz 02.2018 -

D2.2-08A

Abschlussreisen und Exkursionen Schule 08.2018 -

D2.2-10A

Schulkonzept Beratung 02.2018 -

D2.3-01A

Schullehrplan ABU 09.2013 -

D2.3-02

VA Dokumentation 10.2018 neues Thema

D2.3-03A

QV Arbeits und Unterrichtszeiten 02.2018 -

D2.3-04A

User Anleitung Lehrperson copy stop 08.2017 -

D2.3-05A

Abrechnung pkorg 05.2018 -

D2.3-06A

Merkblatt Turnen 02.2018 -

D2.3-07A

Kantonaler_LP_Sport_berufliche Grundbildung - -

D2.5-01A

Disziplinarreglement MGBV 03.2015 -

D2.5-02A

MGBV Fächerinhalt - -

D2.5-03A

Farbenlehre 09.2019 -

D2.5-04AA

2-3dimensionales Zeichnen 09.2019 -

D2.5-05AA

Figürliches Zeichnen 09.2019 -

D2.5-06AA

Kunst- und Kulturgeschichte 09.2019 -

D2.5-07AA

Mode und Farbe 09.2019 -

D2.6-01A

QV Arbeits- und Unterrichtszeiten - -